ซอสผัดกะเพรา 1 kg

1 kg ราคา 169 บาท

ซอสผัดกระเทียม 1 kg

1 kg ราคา 169 บาท

ซอสผัดกะเพรา 3 kg

3 kg ราคา 507 บาท

ซอสผัดกระเทียม 3 kg

3 kg ราคา 507 บาท

ซอสผัดกะเพรา 6 kg

6 kg ราคา 1,014 บาท

ซอสผัดกระเทียม 6 kg

6 kg ราคา 1,014 บาท